Om oss

Vi er et designbyrå i Finnmark som eksperimenterer med unike ideer og uttrykk som skaper oppmerksomhet. Hos oss er det alltid et fokus på budskapet og ideen bak løsningen, og ikke minst hvem den skal snakke med. Vi hjelper store og små bedrifter med å kommunisere tydelig til sine kunder ved hjelp av effektive og kreative løsninger.

Visjon

Vi vil bidra til å gjøre Nord-Norge til landets beste miljø for nyskapning innen design og markedsføring. Vi vil være med å bygge opp designindustrien i nord med fokus på ide og budskap, samt skape stor forståelse for faget i næringslivet.

Mål

  • Vi skal være et nyskapende og konseptuelt designbyrå i landsdelen.

  • Vi skal hjelpe lokale bedrifter å vokse, og være med å skape utvikling i nord.

  • Vi skal være en utfordrende konkurrent til byråer i sør og ellers i nord.

Som oppsummering er vårt mål å være førstevalget for bedrifter i nord som ønsker profesjonell markedsføring.

Arbeidsgangen hos oss begynner alltid med en ideprosess hvor vi i samspill med kunden utvikler et konsept. (Et konsept er en strategisk gjennomtenkt ide, som kan brukes over flere ledd (alt fra f.eks reklamefilm til salgsbrosjyre)). Vi vil analysere kunden og finne et unikt salgspunkt og så forme et konsept som kommuniserer dette effektivt. Konseptet blir den røde tråden i bedriftens kommunikasjon som går igjen på alle ledd. Om man holder seg til den vil man etterhvert kunne oppnå en gjenkjennelighet som resulterer i en en merkevare.

Vi har et sterkt fokus på konseptuell design, og ser ikke på design som pynt. Det er ikke et poeng å gjøre uttrykket til en bedrift fin bare for å være fin. Selvfølgelig skal uttrykket se ordentlig ut, men design er mye mer enn som så. Vi jobber med kommunikasjon og strategisk markedsføring for å øke bedriftens salg og oppmerksomhet i markedet. Vi bruker design som vårt verktøy for å oppnå akkurat dette.

Byrået ble startet 2013 i Alta, av Grafisk designer Christer Dahlslett.

Kompetansen byrået har opparbeidet seg er bred og inkluderer mange års erfaring, bachelor i grafisk design, filmutdanning, i tillegg til utdanning fra det som regnes som klodens mest prestisjefylte skole innen digitale medier (Hyper Island). Det er ingen andre i Nord-Norge med slik utdanning.

Kompetansen inkluderer også arbeidserfaring fra prisbelønte reklamebyråer, frilanser i større skandinaviske byer og opplæring og coaching av studenter i faget.

I tillegg har Mr Christer Design opparbeidet seg et nasjonalt og internasjonalt nettverk innen den kreative industrien. Dette strekker seg fra Hollywood, til de største reklamebyråene, og til lokale talenter. Med et slikt samarbeidsnettverk er mulighetene store!